Bảo trì-bảo dưỡng dây chuyền sản xuất
prev
  • Bảo trì-bảo dưỡng dây chuyền sản xuất
next

Đặt hàng

Chi tiết

Bảo trì-Bảo dưỡng dây chuyển hoạt động sản xuất:

+Bảo trì tổng thể:

Là phân công công việc bảo dưỡng cơ bản thiết bị bao gồm kiểm tra, vệ sinh, bôi trơn, cân chỉnh cho công nhân sản xuất là người vận hành thiết bị. TPM phân nhiệm rõ ràng trách nhiệm để công nhân chủ động và có trách nhiệm trong việc xác định, giám sát và khắc phục nguyên nhân gây ra sự cố đứng máy không cần thiết. Bằng cách phân bổ trách nhiệm cho các nhân viên vận hành máy, công tác bảo trì và thời gian dừng máy được giảm thiểu. Việc này cũng đòi hỏi nhân viên vận hành máy thường xuyên cập nhật cho nhóm bảo trì biết về tình trạng của thiết bị để các vấn đề kỹ thuật tiềm tàng sớm được phát hiện và ngăn ngừa.

Nếu các bạn có nhu cầu,yêu cầu gì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi:

info@kkco.com.vn